andreas@tengs-pedersen.no

Mobil: 909 99 049

 

Andreas Haukland Westlye arbeider innenfor flere av firmaets fagområder og prosederer jevnlig saker for domstolen. Hans fokusområder er særlig erstatningsrett/forsikringsrett, kontraktsrett og arbeidsrett.

PRAKSIS:
2013 –                 TP Advokatfirma DA

UTDANNING:
Master i rettsvitenskap 2012, Universitetet i Oslo