diana@tengs-pedersen.no

Mobil: 959 76 296

 

Diana Seldal har sin Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. I Oslo arbeidet hun også i rettshjelporganisasjonen Juridisk rådgivning for kvinner og da særlig med saker innenfor familie- og arverett og kvinners rettigheter i fengsel. Etter flere år i skatterettens verden, først som jurist ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, deretter i Ernst & Young, har hun funnet veien til våre lokaler på Klepp. Der vil hun bistå deg i saker innenfor familie- og arverett, arbeidsrett og fast eiendom, da særlig innenfor landbruket».

 

PRAKSIS:

2018 –                 Advokat, TP Advokatfirma DA
2011 – 2018       Advokatfullmektig, EY Tax & Law
2007 – 2011       Skatterådgiver/jurist, Sentralskattekontoret for utenlandssaker
2006 – 2007      Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

UTDANNING:
Emnefag i selskapsrett 2010, Universitetet i Bergen
Master i rettsvitenskap 2007, Universitetet i Oslo

Masteroppgave: «Eiendomsmegleres uavhengige stilling» – 2007