fredrik.undheim@tengs-pedersen.no

Mobil: 922 07 206

Fredrik Undheim er advokat og partner i TP Advokatfirma.

Han arbeider mest med konkursbo, dødsbo, psykisk helsevern, barnevern og  yter bistand til private personer og små og mellomstore bedrifter i tvistesaker.

 

UTDANNING:

Cand. jur 2002, Universitetet i Oslo

Fordypning i selskapsrett, odelsrett, petroleumskontrakter og kriminologi

 

PRAKSIS:

2014 –                                       Advokat og partner, TP Advokatfirma DA

2004 – 2013                             Advokat, Advokatene Tengs-Pedersen m.fl.

2002 – 2004                            Advokatfullmektig, Advokatene Tengs-Pedersen m.fl.

 

VERV:

2013 –  2014                     Medlem i kontrollkomiteen for Time Sparebank