TP Advokatfirma yter bistand på de fleste alminnelige rettsområder, herunder:

– Arbeidsrett, herunder avskjeds- og oppsigelsessaker
– Arverett, testamenter, skifte av dødsboer mv.
– Bygg- og entrepriserett
– Ekspropriasjons- og skjønnsrett
– Erstatningsrett – personskader bl.a. etter trafikkulykker
– Familierett – ektepakter – samboeravtaler – samværssaker – fast bosted for barn
– Fast eiendom – klagesaker, reklamasjon etter kjøp og salg av boligeiendommer mv.
– Forretningsjus
– Konkurs og gjeldsforhandlinger for bedrifter og privatpersoner
– Kontraktsrett
– Odelsrett – herunder generasjonsskifter i landbruket
– Selskapsrett
– Skifte ved samlivsbrudd
– Tingsrett – veirettspørsmål, festeleie, naustretter, rettigheter i fast eiendom mv.
– Alminnelig praksis