De fleste mottok årets skattemelding i dag. I denne forbindelse ønsker vi å komme med et tips til samboere med felles boliglån.

Det er vanlig praksis at kun den ene samboeren står oppført som hovedlåntaker på boliglånet – selv om man er felles ansvarlige for dette. Bakgrunnen for det er at det er praktisk å ha ett felles lån i stedet for å dele lånet i to. Man slipper også å betale dobbelt opp for omkostninger og gebyrer til banken, samt avgifter i forbindelse med pant.

Den som er registrert som hovedlåntaker får hele lånet oppført på seg i sin skattemelding. Dette fører igjen til at hele fradraget for gjeldsrenter gis til den ene, selv om dette egentlig skal deles forholdsmessig mellom samboerne. Dette vil typisk føre til at den ene samboeren får skatt til gode, mens den andre får restskatt.

Rentefradraget vil ofte utgjøre betydelige beløp for den enkeltes privatøkonomi. Dersom dere betalte kr. 100 000 i gjeldsrenter i 2018, utgjorde fradraget kr. 23 000. Betalte dere like mye på lånet, skal hver av dere ha et fradrag på kr. 11 500.

Samboere må selv sørge for å fordele rentefradraget seg imellom. På dette stadiet kan man bli usikker på hva som er riktig fordeling. For å kunne kreve fradrag for den annens gjeldsrenter, bør dette i utgangspunktet være nedfelt i en skriftlig avtale mellom samboerne.

Det er både viktig og riktig med en samboeravtale som fastsetter eierforholdet til bolig og ansvaret for boliglån. Vårt tips til samboere – felles lån eller ikke – er derfor å lage en samboeravtale.

Ved å ha en samboeravtale ivaretar man et ryddig økonomisk forhold ved å klarlegge den enkeltes rettigheter og plikter i forholdet. Dette er noe alle bør ha oversikt over uavhengig av sivilstatus. Ikke minst sikrer man at et eventuelt samlivsbrudd kan skje enklest mulig.

Vi i TP Advokatfirma har god erfaring med å utforme samboeravtaler. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale dersom du vurderer dette som relevant for deg.

 

Advokatfullmektig Ann Helen Aambakk, annhelen@tengs-pedersen.no mobil: 901 93 722

 

Advokatfullmektig Karoline Tveit har for øvrig skrevet en egen artikkel om samboeravtaler. Den finner du her.